چند سالی است که درخرید و فروش خانه ها واژه های نظیر ” این خانه رویایی هوشمند است ” را شنیده ایم. اما واقعا انتهای هوشمند بودن یک خانه کنترل رویداد های نظیر روشنای،باز و بسته کرده درب ها و … است ؟ با ویرا سگال کارو همراه باشید تا هوشمندی را تجربه کنید