شرکت ویرا سگال کارو با هدف بالا بردن سطح تکنولوژی و زندگی در ایران در طول حیات خود توانسته چندین طرح مهم و حیاتی به مرحله تولید و بهربرداری برساند که در این بخش به صورت خلاصه با طراح و پروژه های تکمیل شده شرکت آشنا میشوید